Hotellit
- pääkaupunkiseutu
- muu Suomi

Ostoksille
Kaupungit ja kunnat

Matkailupalvelut:
Etelä-Suomi
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Savo

Elämysmatkailu
Kalastus

Loma-asunnot
Lomakeskukset

Myytävät kiinteistöt
Myytävät tontit
Myytävät
liikeyritykset

Vuokrattavat
liiketilat


Rakentaminen

Lakiasiat
Palveluja yrityksille

Töitä tarjolla
Yhteystiedot
Mediatiedot


[1] [2] [3] [4] [5] [6] 
    Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen:
NOPEAA ELPYMISTÄ EI NÄKÖPIIRISSÄ

Maailmantalouden syvä taantuma jatkuu. Vuoden 2009 alkukuukausina kokonaistuotanto supistui useissa maissa ja maailmankauppa oli selvästi aiempaa vähäisempää. "Viime aikoina on saatu joitain merkkejä taloustilanteen vakautumisesta. Vaikka rajuimman pudotuksen vaihe olisikin ohitse, maailmantalouden nopeaa elpymistä ei ole näköpiirissä", totesi pääjohtaja Erkki Liikanen Euron & talouden tiedotustilaisuudessa... lue lisää 
    Anna Kivonen
OPISKELIJAT OSOITTAVAT KIINNOSTUSTA VENÄJÄN KIELEN OPISKELUUN

Anna Kivonen sanoo suomalaisten opiskelijoiden havahtaneen, että venäjän kieli on tärkeää. Venäjän kielen taito suomalaiselle tuo uramahdollisuuksia nykypäivänä. Käytin molemmissa työharjoittelupaikoissani venäjän kieltä päivittäin... lue lisää 
  Venäjän suurlähetystö Suomessa:
Lapselle Venäjän kansalaisuuden saaminen

Onko Venäjän kansalaiseksi rekisteröinti byrokraattinen menettely?
Venäjän kansalaiseksi rekisteröinti kestää alle 14 vuotta vanhalle lapselle, jolla toinen vanhemmista on Suomen kansalainen, noin kuukauden. Voit aloittaa rekisteröinnin täyttämällä vakiolomakkeen hakemukseksi... lue lisää 
  Venäläinen kulutus talouskriisin aikana
Inflaatio on kiihtynyt. Vuonna 2009 talouskasvu hidastuu 0,5 prosenttiin. Kauppakumppanimaiden vaimentunut talouskehitys ja kotimaisen kysynnän supistuminen tuovat epävarmuutta Suomeen. Myös ikääntyminen ja tuottavuuden hidastuminen uhkaavat talouskasvua. SCIF - Venäjän kansalaisten kotimaisen kulutuksen indeksi osoittaa, että suurten kaupunkien perheet alkoivat jonkin verran vähentää arkipäivän ostoksia myös Venäjällä kansainvälisen talouskriisin tähden... lue lisää 
  Uudet ennustukset lupaavat talouden käännettä
Fitch ja Standard & Poor's ovat vuoden 2009 vaihteessa tiputtaneet Venäjän luottoluokitusta. Muutamat suuret venäläiset yritykset ovat joutuneet neuvottelemaan uudestaan velkojaan, kun HSBC ja Deutsche Bank ovat vaatineet neuvotteluja. Kehittyneisiin alueisiin erikoistunut analyytikko Tim Ash (Royal Bank of Scotland) kirjoitti tuolloin, että Putin hallitus ja Venäjä pyrkivät välttää vuosien 1998–2000 ongelmat, jolloin Venäjän oli pakko mennä lakki kourassa ulkomaille... lue lisää 
  Naiset johtavat yrityksiä Venäjällä
Venäläinen nainen ei ole tärkeä vain naistenpäivänä 8. maaliskuuta, jota miesten ei toki saa unohtaa, jos tekevät kauppaa Venäjällä. Syytökset venäläisen naisen alisteisesta asemasta eivät enää pidä paikkaansa. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan suomalainen nainen törmää yrityksissä lasikattoon pikemmin kuin venäläinen... lue lisää 
    Venäjän kuumin ryhmä
Venäjän kaupan kuumin suomalainen sanomalehti (Venäjän kauppatie –lehti) haastatteli Venäjän musiikin kuuminta ryhmää, joka antoikin mielellään haastattelun. VIA Gra –ryhmän haastattelu herätti outoja reaktioita muutamissa suomalaisissa... lue lisää 
    Prof. Andrei Manoilo, Diplomaattiakatemia:
Venäjänkielinen väesto on suorin tie vaurauteen


Inkerin kulttuuriseura on jo vuodesta 1993 edistänyt ja elvyttänyt inkeriläistä kulttuuria. Inkerin kulttuuriseura on Suomen Inkeri-liiton jäsenseura. Toimintaa johtaa VTT Helena Miettinen, jonka väitöskirja ”Menetetyt kodit, elämät ja unelmat” hyväksyttiin vuonna 2004. Hänen mukaansa inkeriläinen kulttuuri on tällä hetkellä ”muistelemisen kulttuuria”. Tässä muistamisessa tärkeimpiä ovat inkeriläismummot... lue lisää 
  ARVOVALTAINEN KUTSU
Helsingin yliopiston Venäjän kehityksen professori Timo Vihavainen arveli äskettäin lokakuussa 2009, että Venäjällä olisi tapahtumassa selkeä käänne oman historian arvioinnissa. Professori puhui jopa kielteiseen sävyyn informaatiosodasta, jota Venäjä harjoittaisi. Vihavaisen mukaan Venäjällä on toki oltu aivan perustellusti närkästyneita siitä, ettei Neuvostoliiton panosta ja uhrauksia toisessa maailmansodassa ole arvostettu sen enempää lännessa kuin Venäjän lähinaapureissa... lue lisää 
    Obama ja Medvedev heinäkuussa 2009
Moskovassa
VENÄJÄN JA YHDYSVALTOJEN SUHDE IRANIIN


Iran oli keskeinen aihe Yhdysvaltojen presidentin Barach Obaman ja Venäjän presidentin Dmitri Medvedevin tapaamisessa Moskovassa heinäkuussa 2009... lue lisää 
  Murmanskin hiv-potilaat nuoria naisia
Hiv koskettaa yhä useammin nuoria ihmisiä lähialueillamme, ilmenee Stakesin julkaisusta Pelot – toivo – luottamus: Näkökulmia Luoteis-Venäjän hiv- ja aids-kysymykseen... lue lisää 
  Saksalaiset panostavat Venäjälle
Talouden käänne taantumaan muutti Saksan politiikkaa entistä myönteisemmäksi Venäjää kohtaan. Saksa panostaa nyt Venäjään. Tämä ei ole ihme, kun katsoo Venäjän tuoreita tilastoja ja toimia... lue lisää 
  Lama parantaa suomalaisten mahdollisuuksia
Helsinkiin kauppakorkeakoulun päärakennuksen juhlasalissa järjestettiin CEMAT:n, Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksen, syntymäpäiväjuhlat. EVA:n johtaja Risto E.J. Penttilä johti paneelikeskustelua. Video-katkelmassa Grigory Dudarev opasti suomalaisia puhuttelevasti: Tämän hetken talouslama parantaa suomalaisten mahdollisuuksia Venäjällä... lue lisää 
  Oriola-KD:lla odotuksia parempi alkuvuosi Venäjän ansiosta
Oriola-KD julkisti tänään ennakkotietoja tuloksestaan, koska tulos on odotuksia parempi, kertoo toimitusjohtaja Eero Hautaniemi.
Huhti-kesäkuun liikevoitto kasvoi 13,5 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 4,2 miljoonasta. Osakekohtainen tulos parani 0,07 euroon vuoden takaisesta 0,02 eurosta... lue lisää 
  VENÄJÄ EI MENETÄ STRATEGISTA HETKEÄ
Nopeasti heikkenevissä olosuhteissa Venäjän talousministeriö laati kolme skenaariota vuoden 2009 näkymistä. Vasili Naumov (Nezavisimaja gazeta 3.12.2008) on kuvaillut energian hinnan luomaa epävarmuutta Venäjälla. Hänen mukaansa skenaariot rakentuvat öljyn hintaan... lue lisää 
  Kansainvälinen talousfoorumi Pietarissa 2009
Kansainvälinen talousfoorumi Pietarissa ei kesäkuussa 2009 tuonut mitään erityistä esille, jota Venäjän kauppatie –lehden lukijat eivät olisi jo aiemmin voineet tuntea lehden artikkeleiden perusteella. Vuosi sitten talousfoorumin aikana oli jo havaittavissa talouskriisin alku Yhdysvalloissa, mutta Venäjällä uskottiin säilyvän vahvana. Nyt talouskriisi on koskettanut kaikkia... lue lisää 
    Muistelemisen kulttuuria

Inkerin kulttuuriseura on jo vuodesta 1993 edistänyt ja elvyttänyt inkeriläistä kulttuuria. Inkerin kulttuuriseura on Suomen Inkeri-liiton jäsenseura. Toimintaa johtaa VTT Helena Miettinen, jonka väitöskirja ”Menetetyt kodit, elämät ja unelmat” hyväksyttiin vuonna 2004. Hänen mukaansa inkeriläinen kulttuuri on tällä hetkellä ”muistelemisen kulttuuria”. Tässä muistamisessa tärkeimpiä ovat inkeriläismummot... lue lisää 
  Suomen suurlähetystö, Moskova
SUURLÄHETYSTÖN MATKUSTUSTIEDOTE
(tiivistelmä)

Yli 10 miljoonan asukkaan Moskova on kokoonsa nähden suhteellisen turvallinen kaupunki, mutta siihen liittyvät mitkä tahansa suurkaupungin vaarat. Rautatieasemilla on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta kuten muulloinkin liikuttaessa yleistä varovaisuutta. Vaarallisin yksittäinen asia Moskovassa on liikenne... lue lisää 
  VENÄJÄN VIISUMIASIOIHIN MUUTOKSIA
Liikemiehet ja yritysten edustajat voivat anoa monikertaviisumia nyt myös vastaanottavan yrityksen (esim. liikekumppanin tai oman tytäryrityksen) pyyntökirjeellä. Sisäasiainministeriön kutsu ei enää ole välttämätön edellytys viisumin saannille... lue lisää 
  Sveitsi liittyi Schengen-alueeseen
Sveitsi on päättänyt liittyä EU:n sisäiseen vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen 12.12.2008. Tuolloin rajatarkastukset Sveitsin ja vanhojen Schengen-maiden välisestä maaliikenteestä poistuvat. Lentoliikenteestä rajatarkastukset poistuvat ensi maaliskuun lopussa... lue lisää 
    Vastoin julkisuudessa esiintyneitä väitteitä:
VENÄLÄISTEN TURISTIEN MÄÄRÄ ON LISÄÄNTYNYT ALKUVUODESTA 2009


Toisin kuin suuri suomalainen media on uutisoinut yleisesti, Suomen tilastokeskus kertoi maaliskuussa 2009, että venäläisten turistien määrä on lisääntynyt 5 % Suomessa... lue lisää 
  UKK-palkittu tutkija Helena Rytövuori-Apunen:
Venäjän politiikka syntyy vuorovaikutuksen tilanteissa

Helena Rytövuori-Apunen sai vuoden 2008 lopulla UKK-palkinnon. Hänen teoksensa Unionin ajan idänpolitiikka (Editan Kleio-sarja) oli julkaistu vuonna 2007. Siinä hän selvitti, mitä Suomen ja Venäjän suhteille on tapahtunut kylmän sodan päätyttyä... lue lisää
  
    Tammer Diesel Oy palvelee venäläisasiakkaita
vuosikymmenten kokemuksella


Tammer Diesel Oy on Scandinavian suurin moottorikoneistamo. Yritys toimii 7:semällä paikkakunnalla ja työllistää yli 80 henkilöä. Yrityksen perusosaamista on moottoreiden korjauspalvelut, moottorien korkealuokkaiset koneistuspalvelut ja diesel- ja turbolaitteiden korjaus ja myynti... lue lisää 
    Pietarin oopperoiden solistitähdet
Suomi-kiertueelle


Pietarin Musorskin oopperan, Mariinskin teatterin, Pietarin Filharmonian, Inkerin Pyhän Marian kirkon kuoron ja muiden kuorojen solistit ovat keskenään ystäviä, laulavat yhdessä ja saapuvat kesällä 2009 Suomeen. He ovat löytäneet yhteisen ”harrastuksen” kesälomalleen. Edelliskesinä he ovat kiertäneet mm. Englannissa, Irlannissa, Skotlannissa, Tanskassa ja Sveitsissä... lue lisää 
    Pääjohtaja Liikanen:
Talousnäkymät heikentyneet nopeasti


Maailman rahoitusmarkkinoiden kriisiytymisen myötä Suomen talouden näkymät ovat heikentyneet nopeasti. Suomen Pankki on tarkistanut lähivuosien kasvuennusteitaan merkittävästi... lue lisää 
  Viipurin risteilyt mahdollisesti viisumivapaiksi
Venäjän liikenneministeriö esittää, että Suomesta voitaisiin tehdä Viipuriin risteilyjä ilman viisumia.
Venäjä on vahvistanut jo viime vuoden lopulla lainmuutoksen, joka sallii viisumittomuuden enintään kolme vuorokautta kestävillä risteilyillä. Mutta sitä ei ole vielä kerrottu, mihin satamiin risteilyjä saa järjestää... lue lisää 
    Professori Andrei Manoilo
ELÄMME INFORMAATIOSOTAA


Informaatiopsykologisesta sodankäynnistä on kirjoitettu runsaasti 1990-luvulta alkaen. Suomessa maanpuolustuskorkeakoulu julkaisi artikkelisarjan informaatiosodasta vuonna 2005. Georgian sota nosti informaatiosodan otsikoihin suuren maailman mediassa. Venäjän parhaita asiantuntijoita lienee Andrei Viktorovits Manoilo (s. 17.10.1975)... lue lisää 
    Venäläisturistit ostavat Suomesta deaktivoituja aseita
Venäläisturistit ovat ostaneet muutaman kuukauden aikana Suomesta satoja toimintakunnottomaksi tehtyjä käsiaseita.
Sisäministeriö pohtii nyt, pitäisikö outoon ostoinnostukseen puuttua... lue lisää 
  VENÄJÄN TALOUSKEHITYS 2000-2008 TILASTOJEN VALOSSA 
    Matkustajatuonnin arvo- ja määrärajat muuttuivat 1.12.2008 - muutoksia myös postilähetyksiin
Lento- ja meriliikenteen matkustajat saavat joulukuun alusta lukien tuoda Euroopan yhteisön ulkopuolelta mukanaan tavaroita ilman tulleja ja veroja 430 euron arvosta jamuun liikenteen matkustajat 300 euron arvosta... lue lisää 
    Venäjän kauppatie –lehden toimittaja
VÄITTELI TOHTORIKSI

Juha Molari tuli Venäjän Kauppatie –lehden ja suomalais-venäläisen verkkolehti www.datsha.com toimittajaksi kesällä 2003, kun hän opiskeli Pietarin finanssi- ja ekonomiyliopistossa ja teki liike-elämän opinnäytetyötä... lue lisää 
    Gazprom ja Ukraina
Gazprom kertoi tiedotteessaan kotisivuillaan, että se on toteuttanut kaikki mahdolliset toimet täyttää vientisitoumuksensa. Kaasuyhtiö on lisännyt kaasun vientiä Eurooppaan esimerkiksi Valko-Venäjän kaasuputken kautta... lue lisää 
    Barach Obaman ja Dmitry Medvedevin vaihtoehdot
Venäjän politiikan johtaminen voi muuttua, jos Barach Obama (s. 4.8.1961) luo Yhdysvalloissa uudenlaista politiikkaa. Venäjällä poliitikot ovat olleet optimisteja muutosta kohtaan, mutta myös kovasanaisia... lue lisää 
  Maahanmuuttajan persoona muuttuu
Venäläiset ovat Suomen suurin maahanmuuttajaryhmä. Suomessa asuu noin 40 000 venäjänkielistä ihmistä. Toisen maailmansodan alkaessa oli Suomessa noin 15 000 ns. vanha venäläistä. 1990-luvulta alkaen on tullut Suomeen runsaasti venäläisiä, ns. uusvenäläisiä. Maahanmuuttaja joutuu muutokseen kun hän asettuu uuteen maahan. Olga Pussinen on tehnyt aiemmin lisensiaattiväitöskirjan Pietarin valtiollisessa yliopistossa... lue lisää
  
    VKAUPPA YHDISTÄÄ
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen tervehdys 15-vuotiaalle Venäjän Kauppatie-lehdelle

Venäjä oli viime vuonna Suomen toiseksi tärkein kauppakumppani. Se oli tuonnissa Suomen suurin ja viennissä Saksan ja Ruotsin jälkeen kolmanneksi suurin kauppakumppani. Vuonna 2007 viennin arvo oli 6,7 miljardia euroa ja tuonnin 8,4 miljardia euroa. Kuluvan vuoden luvuissa Venäjä on noussut ykköseksi... lue lisää 
    Inkerin kirkko tekee historiaa

”Inkerinsuomalaisten Ateena” ei näytä maineensa veroiselta kylältä. Kolppana on pieni kylä Inkerissä lähellä Hatsinan kaupunkia. Lukuisat suomalaiset tekevät pyhiinvaellusmatkoja sukujensa juurille tälle alueelle. Pietariin on runsaat 30 kilometriä. Pietarin tuntumassa ruuhkat ja Kolppanan kotitien huono kunto tekevät matkasta kuitenkin lähes tunnin kärsimyksen. ... lue lisää 
    Yli neljäsosa Suomen matkailutuloista tulee venäläisiltä
Ulkomaalaisten matkailijoiden määrä Suomessa kasvoi viime vuonna. Eniten Suomi houkutteli lisää venäläisiä matkailijoita, joiden yöpymiset lisääntyivät 26 prosenttia... lue lisää 
    Venäjä voisi lisätä turismia

Venäläisiä turisteja on merkittävässä määrin jo kaikkialla maailman matkailukohteissa. Myös Venäjä itse on kiinnostava matkailukohde. Pietarissa Nevan ympäristön lumo koskettaa väistämättä viileää suomalaistakin. Venäjälle suuntautunut matkailu on huomattavasti lisääntynyt vuosittain. Venäjän matkailun kehitystä häiritsevät edelleen valitettavan monet muotovaatimukset ja epäkohdat... lue lisää 
  ONKO VENÄLÄISTÄ DEMOKRATIAA?
Lokakuussa 2008 kansainvälinen International Transparency –tutkimuslaitos kertoi, että Suomen sijoitus korruptiovapaana maana on 5. kansakuntien joukossa. Venäjä on sijalla 147, kun arvioitavana oli 180 valtiota. Vain harva pahemmin tunnettu maa jäi Venäjää heikommaksi. Onko venäläinen demokratia tuhoutunut?... lue lisää 
  Suomen Puolustusministeriö 2008
Haasteiden Venäjä

Suomen Puolustusministeriön tuore julkaisu Haasteiden Venäjä (2008) alkaa Jevgeni Jevtushenkon pelkoa kuvaavalla runolla. Jevtushenko tuli julkisuuteen jo 1949 teinipoikana. Neuvostoliiton sortumisen jälkeen hän muutti Yhdysvaltoihin ja toimii Oklohamassa kirjallisuuden professorina. Runon mukaan oman pelkonsa karistanut Venäjä herättää nyt aiheellisesti pelkoa... lue lisää 
    Venäläistä ajokorttia ei kunnioiteta Suomessa
Venäläistä ajokorttia ei kunnioiteta Suomessa Venäläinen nainen oli ylpeä uudesta autostaan. Hän päätti saapua upealla Nissanilla Suomeen ystäviensä luo. Naisella oli ollut ajokortti jo lähes vuosikymmenen. Rajalla Natalia koki yllätyksen: Sakko!... lue lisää 
    Ilmari Larjavaara,
Valtiotieteen tohtori Kuopion Yliopisto:
Parempi Venäjä? Miten Venäjästä tulisi oikeusvaltio ilman korruptiota?


Miten Venäjästä saataisiin "parempi"? Mitä pitäisi tehdä, jotta oikeusvaltio vahvistuisi, korruptio vähentyisi, talous monipuolistuisi ja yhteiskunnan ja hallinnon vakaus lisääntyisi? Miten Venäjästä kehittyisi oikeusvaltio... lue lisää 
    Professori Keijo Korhonen
UKK:n syntymäpäivänä 03.09.08
SUOMI TARVITSISI URHO KEKKOSEN ULKOPOLITIIKKAA


Arizonan yliopiston professori, pitkän linjan suomalainen valtiomies Keijo Korhonen antoi Urho Kekkosen syntymäpaivänä 3.9.2008 haastattelun Venäjän Kauppatie –lehdelle... lue lisää 
  VENÄJÄN LIIKETOIMET KANNATTAVAT
Venäjän nopeasti kasvavat markkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille enemmän liiketoimintamahdollisuuksia kuin nämä hyödyntävät. Vaikeuksia oli asiakkaiden etsinnässä ja oman markkinapotentiaalin selvittämisessä... lue lisää 
  Venäjän ja EU:n neuvottelupaperi tariffeista
KALLIS SALAISUUS

Maailmankauppajärjestön WTO:n sopimukset säätelevät lähes yksinomaan sitä, ettei valtion markkinoille saapuvia tuotteita ja palveluja asetettaisi eriarvoiseen asemaan kyseisen valtion omien tuottajien kanssa. WTO:n kannalta Venäjän puunvientitariffeissa on kyse poikkeuksellisesta seikasta: nyt tahdotaan puuttua vientitulleihin, vaikka tullit eivät aseta edes ketään viejää toista huonompaan asemaan... lue lisää 
  Goldman Sachs –investointipankki:
Venäläinen on pian rikkaampi kuin saksalainen

Maailmantalous muuttui huimasti 50 vuoden aikana. Kolmenkymmenen tai viidenkymmenen vuoden ennustelaskelman teko on tuttua monessa yhteisössä ja yrityksessä. Osa muutostekijöistä on annettu jo nykyhetkessä... lue lisää 
  Venäläinen pörssianalyytikko:
Ei mitään erikoista pörssissä!

Venäjän pörssissä on totuttu kurssien heilahteluun. Tuttava analyytikko kertoo venäläisessä pörssissä, ettei mitään erikoista ole tapahtunut! – Mitään järkyttävää ei ole tapahtumassa pörssissä.
Pahinta on se, että pelätään pahemman tuloa. Tällä hetkellä tilanne on varsin normaali. Kurssit ovat laskeneet ja nousseet. Niin ne tekevät aina Venäjällä... lue lisää 
  Venäläinen kulutus talouskriisin aikana
Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF:n) asiantuntijaryhmä luovutti marraskuussa 2008 loppulausunnon Suomen talouden tilasta. Lausunto kertoo koruttomasti, ettei Suomi ole irrallinen saareke maailmanlaajuisessa rahoituskriisissä. Inflaatio on kiihtynyt. Vuonna 2009 talouskasvu hidastuu 0,5 prosenttiin... lue lisää 
  EUROOPAN SUURIN VÄHITTÄISKAUPPA
Suomen Pankin huhtikuussa 2008 ilmestyneen viikkokatsauksen valossa on taas kerran palautettava mieliin, mitä talouskasvun hidastumiseen valmistautuvan pienen Suomen suuressa itänaapurissa tapahtuu. Nämä huimat venäläiset luvut ovat merkityksellisiä myös yksityisen ihmisen hyvinvoinnille ja kulutukselle sekä Pk-yrityksille Venäjällä... lue lisää 
  Venäjän kansalaisyhteiskunta kehittyy
Usein on saatu kuulla, että Venäjän kansalaisyhteiskunnan synnyttäminen on täysin tai pääasiassa ulkomaisen rahoituksen varassa. Tosiasiassa Venäjällä syntyy kansalaisjärjestöjä myös omasta takaa... lue lisää 
    Miksi Venäjä on hyvä markkina-alue suomalaisille?
Venäjä-seminaarissa Anja Pajalin Suomalaisvenäläisestä kauppakamarista antoi monta argumentti Venäjän hyvyydelle suomalaisille. ”Venäjällä on paljon positiivisia asioita”. Tärkeimmäksi argumentiksi nousi ostovoiman kasvu... lue lisää 
  Kymmenet miljoonat venäläiset shoppailevat
”Ostaminen antaa nautinnon”

oskus vaikuttaa siltä, että läntisessä Euroopassa ja Suomessa olisi helpompi rakastaa Venäjää, jos venäläiset kulkisivat huopatossuissa ja ajaisivat onnellisten sattumien jälkeen aina luetettavalla, vanhalla Ladalla. Automerkki ei ole kadonnut katukuvasta, mutta katukuva on monipuolistunut... lue lisää 
    Igor Konevizenko, Venäjän yhtenäisyys
VENÄJÄ ON AVOIN MAAILMALLE

Venäjän kauppatie –lehti tapasi 7.8.2008 vaikutusvaltaisen karismaattisen venäläisen miehen. Igor Leonidovits Konevizenko (42 v) on Pietarissa sekä lähituntumassa Cectroretskan kaupungissa ja Kurortnovan alueella suosittu poliitikko Venäjän suurimmasta puolueesta (Venäjän yhtenäisyys; Jedinaja Russia)... lue lisää 
    Venäläiset pojat pelaavat jalkapalloa
Kaudella 2008 Helsinki Spartakin aikuisten edustusjoukkue pelaa jalkapalloa kolmosdivisioonan ryhmässä 2, josta sen tavoitteena on nousu kakkoseen jo seuraavaksi kaudeksi... lue lisää 
  Liiketoimintaympäristö kohenee vähitellen
Maailmanpankin ja venäläisen tutkimuslaitoksen CEFIRin venäläisyrityksille tekemien kyselytutkimusten mukaan maan liiketoimintaympäristö on parantunut, joskin suotuisa
kehitys on viime vuosina hidastunut... lue lisää 
  Venäjä maailman uutisissa 2008
Venäjän kehitystä ja kansainvälisiä suhteita on arvioitu monilla eri foorumeilla vuoden 2007 lopulla ja vuoden 2008 alussa. Venäjällä odotetaan suhteiden kriisiä Lännen kanssa vuodeksi 2008. Venäjän asema on vahvistunut maailman näyttämöllä. Tämä tuli ilmi äskettäin Vladimir Putinin osallistumisesta Kosovon ongelman keskusteluihin... lue lisää 
    Tutkimuspäällikkö Pekka Sutela ja Venäjä:
SUOMI HYÖTYY EDELLEEN VENÄJÄSTÄ

Tutkimuspäällikkö Pekka Sutela Suomen Pankin Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta ei puhuisi vielä subrime-kriisistä tai globaalista luottolamasta: - Kriisi on vielä toistaiseksi liian voimakas sana. Keskuspankit ovat toki tehneet yhtä ja toista... lue lisää 
    Venäjän presidentin vaalit
HYVIÄ UUTISIA LIIKETOIMINNALLE

Vladimir Putin lausui heti ensimmäiseksi arviokseen Venäjän presidentin vaaleista, että vaalien järjestäminen osoitti Venäjän federaation sitoutuvan perustuslakiin ja laillisuuteen... lue lisää 
    Medvedevin kauden haasteet
Venäjän talous jatkaa nopeaa kasvuaan ja on maailman kymmenen suurimman kansantalouden joukossa. Tuotannolliset investoinnit lisääntyvät nopeasti, samoin väestön reaalitulot. Valtiontalous on erinomaisessa kunnossa, mikä mahdollistaa panostuksen inhimillisen pääoman kehittämiseen... lue lisää 
    Inflaatio Venäjällä pysyi korkeana ja rupla vahvistui reaalisesti
Venäjän vuosi-inflaatio pysyi kesäkuussa 15,1 prosentissa. Elintarvikkeiden inflaatio hidastui hieman, mutta oli yhä 21 %. Etenkin viljatuotteiden ja ravintorasvojen hinnannousu on ollut nopeaa... lue lisää 
    Kiinteistömarkkinoiden kasvu vauhdittuu
Professori Riitta Kosonen, projektijohtaja Piia Heliste ja tutkija Olga Mashkina toteuttivat Helsingin kauppakorkeakoulun CEMAT-keskukselle selvityksen Venäjän kiinteistömarkkinoiden kehityksestä... lue lisää 
    Pääjohtaja Liikanen:
Inflaation kiihtyminen huolestuttaa

Euroalueen talouskasvu yllätti voimakkuudellaan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvun arvioidaan kuitenkin vaimentuneen kevään aikana. Samaan aikaan euroalueen kuluttajahintojen nousuvauhti on nopeutunut selvästi yli 3 prosentin... lue lisää 
  EU:n ja Venäjän välisen uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut käyntiin
EU:n ja Venäjän välinen huippukokous järjestettiin 26.–27.6.2008 Siperian Hanty-Mansijskissa. Kokouksessa sovittiin aloitettavaksi neuvottelut uudesta yhteistyösopimuksesta, joka tulee korvaamaan vuodelta 1997 peräisin olevan yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen... lue lisää 
    Fortum luottaa tulevaisuuteen Venäjällä
Luoteis-Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö, TGC-1, syntyi v. 2006, kun Venäjällä yksityistettiin energiasektoria. TGC-1:n sähköntuotantokapasiteetti on ollut noin 6 000 MW ja lämmöntuotantokapasiteetti 17 000 MW. Fortum oli aiemmin yli 25 %:n osuudellaan yhtiön toiseksi suurin omistaja... lue lisää 
    Vaasan asuntomessualue on edistyksellinen esimerkki koko energia-alalle
Yhtenä merkittävänä esimerkkinä yhteistyöstä Vasekin ja yritysten välillä voidaan syystäkin mainita tämän kesän Vaasan asuntomessuilla toteutuva uusi energiaa ja luontoa säästävä lämmitysjärjestelmä... lue lisää 
    Suomen lappi ja Murmansk
ETSIVÄT YHDESSÄ MENESTYSTÄ

Lapin liitto, Lapin lääninhallitus, Lapin kauppakamari, Finnbarents ja Murmanskin aluehallinto saapuivat Helsinkiin Marina Congress Centeriin maaliskuussa 2008 esittäytymistilaisuuteen... lue lisää 
    Tuhat miljoonaa euroa
Talvimatkailun jättipotti jaossa

Suomen talvimatkailun jättipottia jaetaan jo syksyllä, kun yritykset tekevät valintojaan investoinneista venäläisen matkailijan tavoittamiseksi mainonnan ja markkinoinnin avulla... lue lisää 
  Keksijä Passila katsoo Venäjälle
Huoli maailman tulevaisuudesta ja energiahuollosta herättää keksijät tänään uusiin oivalluksiin. Konstruktioinsinööri R. Heikki Passila katsoo nyt innostuneesti Suomen rajojen ulkopuolelle, koska Suomessa energiamarkkinat ovat erittäin sulkeutuneet... lue lisää 
  Venäjä jäädyttää elintarvikkeiden hinnat
Venäjän hallitus ja elintarviketuottajien yhdistys ovat sopineet peruselintarvikkeiden hintojen jäädyttämisestä kertoo Taloussanomat verkkokirjeessään. Asiasta kertonut Venäjän maatalousministeri Aleksei Gordejev... lue lisää 
    Idän ja lännen kohtauspaikka
Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston markkinointipäällikkö Kari Halonen on iloinen saadessaan korjata niitä vääriä mielikuvia, joita media oli luonut Helsingin kaupungin brändiajattelusta. Halonen huomauttaa, että Helsingin perustamisesta lähtien kaupungin geopoliittinen sijainti on tehnyt siitä mielenkiintoisen kohteen niin kotimaiselle kuin ulkomaalaiselle matkailijalle... lue lisää 
  PK-sektori Leningradin läänissä
Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksen (CEMAT) maaliskuussa 2008 julkaistu raportti käsittelee pienen ja keskisuuren yrityksen näkökulmasta Leningradin lääniä. Tutkimuksessa haastateltiin Leningradin läänissä toimivia suomalaisia ja venäläisiä yrityksiä sekä virkamiehiä... lue lisää 
    ULKOASIAINMINISTERIÖ JUHLII 90 VUOTISTA TAIVALTAAN
Elokuun 28. päivänä ulkoasiainministeriön päärakennuksen pihalla, Merikasarmille, pystytetään suuri teltta, jonne kansalaisilla on klo 13.00 alkaen vapaa pääsy seuraamaan monipuolista ohjelmaa... lue lisää 
    Vaasan Asuntomessut 11.7.-10.8.2008
Asuntomessut – Suomen suosituin kesätapahtuma on vuodesta toiseen säilyttänyt asemansa rakentamisen ja sisustamisen alojen kohokohtana. Vaasaa toimii tänä kesänä järjestettävien, 38. asuntomessujen isäntäkaupunkina... lue lisää 
    Venäläinen ja suomalainen fashion-maailma
Venäjän kauppatie –lehden haastattelu paljastaa marraskuussa 2007, että menestyneet putiikit eivät koe pintamuotiin panostavia ketjuja tai kiinalaista halpatuontia kilpailijoikseen. Asiakassegmentit ovat erilaiset. Putiikeissa näkyy kulttuurien muutos... lue lisää 
    EU:n sisärajatarkastuksista vapaa alue eli Schengen-alue laajenee uusiin maihin ensi kuun lopulla. EU-maiden sisäministerit päättivät Brysselissä, että yhdeksän uutta EU-maata liittyvät Schengenin sopimuksen piiriin joulukuun 21. päivänä 2007... lue lisää 
    Pääjohtaja Liikanen:
Inflaatio-odotusten ankkuroiminen työllisyyden kestävän kasvun ehto

Rahoitusmarkkinoiden ongelmien kärjistyminen on heikentänyt maailmantalouden näkymiä. Rahoituksen hinta on kallistunut ja saatavuus vaikeutunut. Erityisesti Yhdysvaltain taloutta uhkaa nyt heikkenevän kehityksen kierre, jossa rahoitusmarkkinoiden ongelmat ja talouskasvun hidastuminen ruokkivat toisiaan... lue lisää 
    Suomen maine kesti häpeän

Aprillipäivänä Suomi palasi Venäjän ja maailman kartalle. Toki suomalaiset kysyivät tyypillisesti nolona, mitä muut kansat nyt ajattelevat meistä.
Silmäys venäjänkielisen median Suomi-kuvaa on johdonmukainen. MCK, Vesti, Strana, Itar-Tass, Lenta, Ekho Moskvi, Ria Novosti, Regnum, BBC:n venäjänkieliset uutiset ja lähes kaikki venäläiset sanomalehdet tiesivät kertoa, että intiimien tekstiviestien tähden ulkoministeri Ilkka Kanerva erotettiin... lue lisää 
  Helsingin Matkamessujen kävijät
olivat tyytyväisiä ja tosimielellä liikkeellä

Matka- ja Caravan-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 17.–20.1.2008 vieraili neljän päivän aikana yhteensä lähes 84 000 kävijää, joista yli 15 000 oli matkailun ammattilaisia... lue lisää 
  KEHITTYYKÖ VENÄJÄ VAI EI ?
Tällä hetkellä Putinin hallinto laatii, mahdollisesti helmikuussa 2008 valmistuvaa, ”Venäjän sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen ohjelmaa vuoteen 2020”. Ohjelman tarkoituksena on vastata, millaisten työvälineiden avulla voitaisiin saavuttaa vanhan kansantalouden kehitys... lue lisää 
  Presidentti Putin lupasi vuosittaisessa linjapuheessaan lisää rahoitusta taloudelle ja sosiaaliseen kehitykseen
Venäjän talouskasvu kiihtyi alkuvuodesta
Venäjän budjettijärjestelmään merkittäviä muutoksia 
    Älykäs mainos Venäjällä

Venäjällä on mainosten ylitarjontaa. Venäjän kauppatie –lehti on keskustellut kesän 2007 aikana kolmen ansioituneen venäläisen mainostoimiston kanssa... lue lisää 
  Putin säilyy politiikan tärkeänä vaikuttajana
Lokakuussa saatiin päätös pitkälle spekulaatiolle Venäjän politiikan pelätyistä äkkikäännöksistä ja epävakaudesta joulukuun duuman vaalien ja maaliskuun presidenttivaalien jälkeen. Vladimir Putinin ilmoitus osallistua duuman vaaleihin merkitsee, että Venäjä säilyy perustuslaillisena demokratiana, jonka politiikassa ei tapahdu hallitsemattomia äkkikäänteitä... lue lisää 
  VENÄJÄN VOI KOKEA
Brittiläinen tutkimus väittää, että kesällä 2007 matkailijoiden kokemusten mukaan Pietari oli jo viidenneksi kiehtovin eurooppalainen kaupunki. Pietarin edelle sijoittui myös toinen venäläinen kaupunki: Moskova. Virallisten tilastojen mukaan vuoden 2006 aikana Pietarissa kävi 4.5 miljoonaa matkailijaa. Ulkomaalaisia matkustajia oli 2.6 miljoonaa. Tämä oli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin... lue lisää 
  KANSAINVÄLISET DUUMAN VAALIT
Juuri koskaan kansainvälinen osallistuminen Venäjän duuman vaaleihin ei ole ollut yhtä vahvaa kuin joulukuussa 2007. 11 puoluetta kilpaili duuman vaaleissa. Massamediassa kampanjat olivat virallisesti kielletty ennen kolmatta marraskuuta... lue lisää 
  Venäjä vetää tavaraa kiihtyvällä vauhdilla!
ITÄÄN SUUNTAUTUVA MAANTIETRANSITO

Elokuun lopussa Suomen tullin julkaisemista tiedoista ilmenee, että vuonna 2007 huhti-kesäkuun aikana itään suuntautuneen transitoviennin tonnimäärä kasvoi 28 % verrattuna edellisen vuoden toiseen vuosineljännekseen... lue lisää 
  VIISUMIKÄYTÄNTÖ HELPOTTUI
Venäjän viisumirintamalla on tapahtunut muutoksia 01.06.07 alkaen Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen SOPIMUKSEN Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisille myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamisesta astuessa voimaan... lue lisää 
    Kaukoidän kehitykseen runsaasti lisävaroja
Aasian maiden merkityksen kasvaessa maailmantaloudessa Venäjällä on nostettu voimakkaammin esiin sen Kaukoidän alueiden ongelmat. Alueet kattavat 40% Venäjän pinta-alasta, mutta niiden osuus BKT:sta ja väestöstä on alle 10%... lue lisää 
    Ulkomainen pääomavirta Venäjälle jatkuu nopeana

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla Venäjälle on tullut jo enemmän ulkomaista pääomaa kuin koko viime vuonna yhteensä eli noin 100 mrd. dollaria. Pääosin ulkomaiset varat ovat tulleet erilaisten luottojen muodossa. Rosstatin mukaan luottojen osuus pääomavirrasta oli noin 70 %.... lue lisää 
    Elintarvikkeiden hinnat nousseet nopeasti
Vuosi-inflaation kiihtyi syyskuussa 9,5 prosenttiin, mikä johtui suurelta osin elintarvikkeiden kallistumisesta. Toisena syynä inflaation kiihtymiseen oli alkuvuoden merkittävä pääomavirta Venäjälle, joka kasvatti kierrossa olevaa rahamäärää... lue lisää 
    Suomalaisen musiikin juhlavuosi 2007
”PR-johtaja” on painettu yllättävän moneen venäläiseen käyntikorttiin: suhdetoiminnasta on ilmeisesti hyötyä liiketoiminnalle. Pietarin kulttuuritapahtumista on iloa kaupungissa työskenteleville suomalaisille... lue lisää 
    Kalassa samoilla vesillä Matti Nykäsen
ja Eddie ”The Eagle!” Edwardsin kanssa !!!


Vain puolentunnin ajomatkan päässä Tampereelta, Lempäälässä löytyy kalastusoppaiden, Heikki ja Tapio Honkasen ylläpitämä Myllyvainion Kuhat niminen kalastus, ja vapaa-aika keskus. Paikka sijaitsee Pyhäjärven vesistöön kuuluvan Hulausjärven rannalla. lue lisää 
    Vakoiluohjelmia vastaan pitää varautua

Kun käyttäjä on asentanut koneeseensa automaattisesti päivittyvän virustorjuntaohjelman ja palomuurin, hän luulee olevansa turvassa. Tämä on hyvä alku, mutta tarvitaan muutakin ... lue lisää 
    Verotuksen huippujuristi Jon Hellevig
VENÄJÄN HYPPÄYS VALKOISEEN TALOUTEEN

- ”Miksi valtiota lähellä olevien päätelevisiokanavien pitäisi kritisoida Putinia, jos hänessä ei ole mitään kritisoitavaa?” Miten paljon suomalainen media kritisoi suomalaisia johtajia ja omistajiaan.
- ”Suomen ei tarvitse upota EU:n keskitasolle, vaan se voi tulla Pohjolan Sveitsiksi, jos käyttää Venäjän tarjoamat mahdollisuudet hyödykseen!” ...
lue lisää 
    Suomalaisilla on mahdollisuuksia Pietarissa
Pietarin valtiollinen finanssi- ja ekonomiylipistoon saapui 15.-16. kesäkuuta Päijät-Hämeestä kunnioitettava määrä yrittäjiä ja asiantuntijoita. Samanaikaisesti järjestettiin venäläisille kumppaneille koulutusta... lue lisää 
  Kulutus kasvaa ja palkat nousevat
VENÄJÄN TALOUSKASVU YLITTÄÄ ENNUSTEET

Syyskuun alussa Venäjän keskuspankki kertoi, että Venäjän kolmenkymmenen suurimman pankin voitot kasvoivat 30.3 % tammikuun ja heinäkuun 2007 välillä. Elokuussa 2006 voitot olivat noin 175533 miljardia ruplaa, mutta elokuussa 2007 jo 228796 miljardia ruplaa... lue lisää 
    Vicus-yhtiön puheenjohtaja Juha Mikkonen:
RUNSAASTI OSTOVOIMAA MOSKOVASSA – JA YHÄ VAIN KASVAA!

”Kaksi vuotta sitten eläkerahastoja ei kiinnostanut Venäjän kiinteistöt, mutta nyt tilanne on muuttunut”... lue lisää 
    Venäläiset ostavat kiinteistöjä Suomessa
Venäläiset asiakkaat ovat joutuneet kohtuuttomasti omatoimisesti etsimään myytäviä suomalaisia kiinteistöjä. Puolestaan suomalaiset kiinteistövälittäjät eivät ole tienneet, miten venäläisiä asiakkaita voisi tavoittaa... lue lisää 
    Pitkän linjan poliisimies Urmas Rinne:
IHMINEN ON TÄRKEIN!

Poliisin ammattitaidolla lujakasvoinen, jopa vähän pelottavan näköinen jykevä mies ottaa vastaan turvallisuusfirmaansa saapuvan haastattelijan sekä tekee taitavasti muutamilla kysymyksillä tuttavuutta haastattelijansa motiiveihin... lue lisää 
    Venäjän tulevaisuuden ennustajat
Tulevaisuuden ennustukset kertovat aina siitä, mitä emme näe avoimesti itsestämme ja millaisena toivoisimme itsemme nähtävän. Taas kerran on ennustettu Venäjän kehitystä... lue lisää 
  Digiaika vaatii venäjänkieliseltä väestöltä omatoimisuutta
Kesällä 2007 päättyvät Suomessa analogiset televisiolähetykset. Monia yrityksiä on ilmaantunut ohjelmapakettien tarjoajiksi. Venäjänkielisiä televisiolähetyksiä katsova Suomessa asuva väki joutuu turvautumaan kuitenkin omatoimisuuteen, jollei löydä näppärän venäläisen ystävän apua. Tällaisia monitoimisia, kekseliäitä venäläisiä on iso joukko... lue lisää 
    Arto Luukkanen, Venäjän historian dosentti
PELKÄT JUHLAPUHEET EIVÄT RIITÄ!

1980-luvulla oli Savonlinnassa pari nuorta miestä, joita katselin kummastellen, koska nämä opiskelivat venäjää. Nyt häpeän omaa ymmärtämättömyyttäni. Toinen näistä nuorista viisaista miehistä oli Arto Luukkanen, josta tuli sittemmin yksi arvostetuimmista Venäjän tuntijoista Suomessa... lue lisää 
    Pietaristako ravikeskus ?
Lämminveriravurien aikakauden Suomessa katsotaan alkaneen 1959 kun Silloisen Neuvostoliiton päämies Nikita Hrutsev lahjoitti valtioiden välisenä ystävyyden eleenä presidentti Urho Kekkoselle synttärilahjaksi muutaman ravurin... lue lisää 
    Suomussalmen erämailta formularadoille

Suomussalmelainen Heikki Kovalainen ajaa nyt alkavalla kilpailukaudella Renaultin Formula 1 autoa kilpakuljettajana ja uskomme vahvasti hänen menestykseensä, koska hän on paikkansa ansainnut . Syntyperäisenä suomussalmelaisena hän aina muistaa sanoa olevansa täältä kotoisin ja olevansa siitä syystäkin ylpeä... lue lisää 
    MITRO REPO –KOVAT ARVOT!

Julkinen media on juuri valinnut ortodoksisen kirkon isän Mitro Revon kymmenennelle sijalle suomalaisena mediakasvona. Mitro Repo on iloinen ortodoksisen kirkon saamasta myönteisestä julkisuudesta. Suomessa on noin 60 000 ortodoksisen kirkon jäsentä, mutta kirkon rooli on näkyvämpi... lue lisää 
    Suomalainen asiantuntija ihmettelee:
Miljoonakaupunki Perm elää Suomi-innossa


Suomalais-Venäläisen kauppakamarin yritysneuvoja Anne Pajalin lausahtaa Optio-lehdessä 15.3.2007, että Perm alueella on nyt ”jostakin syystä” kova kiinnostus suomalaisiin tuotteisiin. Suomalaisten maine on kasvanut siellä kovaksi.
Venäjän kauppatie –lehdelle Perm ei tule yllätyksenä... lue lisää 
  LIIKETOIMINNAN RISKIENHALLINTA VENÄJÄLLÄ
Venäjä kiinnostaa yhä enemmän suomalaisia yrityksiä. Kiinnostus tuli ilmi myös Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (SVKK) täydessä seminaarissa 29.5.2007.. lue lisää 
  Yhdysvaltojen rahoitus huolestuttaa
Venäjällä vaaditaan läpinäkyvyyttä kansalaisjärjestöjen toimintaan

Yhdysvaltojen ulkoasiainministeriö julkaisi 4.4.2007 vuosittaisen raportinsa Supporting Human Rights and Democracy: The U.S. Record -2006, josta ilmenee Yhdysvaltojen voimakas taloudellinen ja poliittinen panostus Venäjän alueelle poliittisten päämääriensä saavuttamiseksi... lue lisää 
  Enemmän kuin koskaan historiassamme ”he” ovat nyt Suomessa
UUSI VENÄLÄINEN KESKILUOKKA

Uusi venäläinen keskiluokka palauttaa suomalaiset yritykset takaisin markkinoinnin ytimeen. Tuotteen markkinoinnissa on monta vaihetta, kuhinamarkkinoinnista jakelutienäkyvyyden parantamiseen ja itse tuoteominaisuuksien tunnetuksi tekemiseen asti. Menestykseen tarvitaan koko ketju myyntiorganisaation innostamisesta näkyvyyteen kaupassa. Tuotteella pitää olla oikea imago, hyvä palvelu ja maine, oikea jakelupaikka ja saatavuus sekä sopiva hinta... lue lisää 
    Yritysvastuupäällikkö Helena Jantunen
STORA ENSO TUO HYVINVOINTIA VENÄJÄLLE


Venäjälla ei kyetä sellaiseen puunkorjuuseen kuin metsien kasvu sallisi , mutta siitä huolimatta puunvientiä uhkaavat "rangaistustullit."... lue lisää 
  Suuret puolueet vastasivat kyselyyn
VENÄJÄ-TAVOITTEET

Neljä suurta puoluetta vastasi maaliskuussa 2007 Venäjän Kauppatie-lehden kyselyyn Venäjä-tavoitteista: Keskustasta varapuheenjohtaja, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki, SDP:stä puoluesihteeri Maarit Feldt-Ranta, Kansallisesta Kokoomuksesta kansainvälisten asioiden päällikkö Jori Arvonen ja Vasemmistoliitosta puoluesihteeri Aulis Ruuth... lue lisää 
    Barentsin alueen hanke- ja
vientimahdollisuuksista


Pohjoisen ulottuvuuden Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella hyväksytyt uudet perusasiakirjat ja vuosien myötä muodostunut yhteistyöverkosto tarjoavat entistä paremmat puitteet yhteistyöhön Barentsin alueen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämiseksi... lue lisää 
    KOTKAN SANTALAHDESSA
UUSI LUOLASAUNAMAAILMA


Kotkan Santalahden Lomakylään on valmistunut Luolasaunamaailma.
Kokoustilojen, lomamökkien ja tilaussaunojen tuntumassa sijaitsevassa Luolasaunamaailmassa on maan uumeniin rakennettu savusauna, lämminvesiallas, takka- ja pukuhuone sekä terassi merenrannalla... lue lisää 
    Venäjän arvopaperit kaikkien aikojen
ennätykseen


Viime vuoden lopussa Venäjän RTS, pörssiyhtiöiden arvopaperimarkkinoita kuvaava luku, saavutti kaikkien aikojen ennätyksensä:
1853,24 pistettä.
RTS-luku on virallinen mittaluku Venäjän arvopaperimarkkinoilla. RTS perustettiin 1995. Historian pienin arvo on kirjattu 5. lokakuuta 1998 (18.53 pistettä)... lue lisää 
  Eurooppalaiset epävarmoina
Liiketoimintaan ja yrittamiseen kuuluu aina riski. Toimimattomuus on myös riski. Taloustutkijoiden arvioissa Amerikan, Euroopan ja Venäjän talousnäkymistä heijastuvat myös tutkijoiden omat taustat... lue lisää 
    Venäjä perää läpinäkyvyyttä politiikkaan

Vain viikko valintansa jälkeen USA:n kansallisen tiedustelun päällikkö Michael McConnell moitti, että Putinia kuuntelevat sisäpiirin vahvat miehet (”siloviki”), jotka ovat epäileväisiä Yhdysvaltoja vastaan ja jotka tulkitsevat tapahtumia erikoisten silmälasien läpi. Venäjän kehitys olisi loitonnut demokratiasta... lue lisää 
    Metsäliitto vie johtajat metsään

Laatu- ja ympäristöjohtaja Terhi Koipijärvi kertoo, että eräs Euroopan suurimmista metsäalan yrityksistä, Metsäliitto, vie metsäjohtajat metsään Venäjällä... lue lisää 
  WTO pakottaa luovaan uudistumiseen
WTO ei ole Venäjälle annettu lupaus pelkästä ihanuudesta ja rikkaudesta. Tämä on tullut hyvin ilmi kaikista venäläisistä sanomalehdistä, joissa on runsaasti keskusteltu jäsenyyden varjopuolista marraskuun ja joulukuun aikana 2006... lue lisää 
    Venäjän televisiokanavat internetissä
Ympäri maailmaa on nyt erinomaiset mahdollisuudet syventää venäjän kielen ja kulttuurin osaamista venäjänkielisten televisiokanavien avulla, joiden katselemiseen ei tarvitse mitään digiboxia ja maksullisia digikanavia... lue lisää 
  Ruplan vahvistumisen estämiseksi uudet keinot
Venäjä suunnittelee huomattavia muutoksia finanssipolitiikkaansa. Finanssiministeri Aleksei Kudrin on vastannut kysymyksiin näistä muutoksista useamman kerran viime päivinä, muun muassa Dengi-lehden (51/607; 25.12.2006) haastattelussa ja hallituksen neuvonpidossa 28.12.2006. Samalla hän on arvioinut vuoden 2006 menestystä... lue lisää 
  Ennen olivat vodka ja sukkahousut,
nyt SAP, WAP, WEB ja VISTA

Keväällä 2006 Finlandia-talossa näyttelijä Ville Haapasalo opasti suomalaisia talouden ja politiikan johtajia, etteivät sukkahousut rajan yli eivät enää riitä. Nyt täytyy mennä tosissaan! Suuri maa ja uusi maailma haastavat uudenlaiseen osaamiseen ja vakavuuteen liiketoimissaan Venäjällä... lue lisää 
  Talouskasvu ja hyvinvointi jatkuvat Venäjällä
Vuoden 2006 budjettikulut ylittivät 40 %:a edellisvuoden kulut. Vuoden 2007 budjettiehdotus kasvattaa menoja jälleen 28 %:a. Valtio kohdistaa ennätyksellisesti varoja terveydenhuollon, koulutuksen, asumisen ja maatalouden kehittämiseen. Vuonna 2007 terveydenhuolto (107,7 mrd. ruplaa) saa 70 %:a enemmän kuin vuonna 2006. Koulutus saa 66 %:a lisää varoja. Asuntorakentamiseen lisätään tukea 30 %:a ja maatalouteen 69%:a... lue lisää 
  Venäläinen kuluttaja opettaa suomalaisia
ARVON MEKIN ANSAITSEMME

Keskustelen Nevski Prospektin kahvilassa keski-ikäistyvän miehen ja naisen kanssa. Anna on pienen yrityksensä pääjohtaja, Igor on sijoituskonsultti venäläisessä pörssissä. Kumpikaan ei koe itseään uusvenäläiseksi tai uusrikkaaksi, mutta molemmat tuntevat sellaisia ”oikeasti rikkaita”... lue lisää 
    Venäjä on rakennusteollisuuden miljardibisnes

Huonojen uutisten jälkeen tarvitaan paljon hyviä. Niitä on Venäjällä, kun tarkastelee suomalaista rakennusteollisuutta... lue lisää 
    Ministeri Lehtomäen vienninedistämismatkat jatkuivat
"Laskeskelin aamulla käyneeni noin 3,5 vuoden mittaisella ministerikaudellani peräti 53:ssa eri valtiossa siten, että matkustuspäiviä on ollut vuosittain yli sata. Kaikki matkat yhteenlaskien olenkin ollut matkoilla ajallisesti laskien yli vuoden", kertoi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki toimittajien aamukahvitapaamisessaan... lue lisää 
    GREENPEACE KYSYY:
Onko lupa ostaa kaikki, mitä myydään?

Greenpeace teki kesä-elokuussa 2006 venäläissuomalaisen tutkimuksen 14
hakkuualueella Venäjän Karjalan alueella. Puiden kulkua seurattiin tehtaalle saakka. Greenpeacen mukaan tämä oli poliittinen kampanja, jonka tavoitteena on vaikuttaa, että EU tehostaisi lainsäädäntöä, mutta... lue lisää 
  Ulkopoliittisen instituutin tutkimus
JÄNNITETTÄ ILMASSA

Birminghamissa tohtoriksi väitelleen, UPI:n tutkijan Henrikki Heikan briefing-puheenvuoro ”Jännitettä ilmassa - Laskeva suurvalta ja sen suhteet länteen” haastaa miettimään, onko Paasikiven reaalipolitiikan perinne ainoa tapa selittää Suomen ja Venäjän historiaa... lue lisää 
    Simon-Erik Ollus (BOFIT):

Raju kasvu suomalaisissa sijoituksissa Venäjälle on todennäköisesti vasta alkua kasvaville investointivirroille Venäjälle. Taustalla on parantunut taloustilanne Venäjällä ja luottamuksen kasvu. Yleinen ilmapiiri Venäjää kohtaan on myös selvästi muuttunut Suomessa... lue lisää 
  Venäjän Federaatio, ”suvereeni demokratia”
Venäjällä on syksyllä 2006 käyty perusteellista keskustelua demokratian ja hyvinvoinnin suhteesta. Samanaikaisesti valtapuolue – Venäjän yhtenäisyys – on määritellyt ideologiakseen ”suvereenin demokratian”, joka poikkeaa sekä ”johdetusta” että ”liberaalista” demokratiasta. Joulukuun alussa Venäjän Kanava 1 kuvasi mittavasti puolueen kokousta... lue lisää 
    Asuntojen rakentaminen jatkuu Venäjällä

Venäjän suurkaupungeissa on asuntojen kysyntä kaksinkertainen tarjontaan nähden. Ei ole vaikea olettaa asuntojen rakentamisboomin jatkuvan vielä kauan. Myös vanhat asunnot kaipaavat korjaamista. Kaiken lisäksi yleiseurooppalainen trendi kodista turvasatamana on koskettanut venäläisiä... lue lisää 
  REILU LIIKETOIMI LUO KESTÄVÄN KASVUN
Presidentti Putin ja Venäjän duuma ovat panostaneet lainsäädäntötoimiin korruption vastustamiseksi. Tällöin luodaan pohja kansantalouden kasvulle... lue lisää 
  ETELÄ-VENÄJÄ - MILJOONIA MAHDOLLISUUKSIA, JOTKA NYT VOIDAAN TAVOITTAA VENÄJÄn KAUPPATIE-LEHDEN AVULLA lue lisää
SUOMEN JA VENÄJÄN PRESIDENTIT... lue lisää
”HANKI YSTÄVÄT LÄHELTÄ” lue lisää
VENÄJÄN KASVAVA TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ AVAA SUOMELLE MAHDOLLISUUKSIA... lue lisää
[1] [2] [3] [4] [5] [6]


Julkaisija: Wosseno Oy Oraspolku 9 00680 Helsinki
Hallinto: Jarkko Pulkkanen puh. 045-1384709
Pietari: Larissa Nikitinskaya +7-950-0186059
Ilmoitusmyynti: puh. 0500-821212 Fax. 09-2722356
Bo-Erik Green GSM 045-673 9455, Timo Romppanen puh. 045-1384702
Riitta Puolakka GSM 045-1309837
Jukka Rossi puh. 040-527 6407, Anneli Päivävaara puh. 045-1384703
Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@kauppatie.com

Copyright © 1993 -2017 Wosseno Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän julkaisun osaa, kuvaa, käännöstyötä tms. ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa hakupalvelimelle tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa.