Hotellit
- pääkaupunkiseutu
- muu Suomi

Ostoksille
Kaupungit ja kunnat

Matkailupalvelut:
Etelä-Suomi
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Savo

Elämysmatkailu
Kalastus

Loma-asunnot
Lomakeskukset

Myytävät kiinteistöt
Myytävät tontit
Myytävät
liikeyritykset

Vuokrattavat
liiketilat


Rakentaminen

Lakiasiat
Palveluja yrityksille

Töitä tarjolla
Yhteystiedot
Mediatiedot


 

BOFIT ennustaa Venäjän talouskasvun olevan melko nopeaa, mutta hidastuvan lähivuosina

 

Venäjän kokonaistuotanto kasvaa vuosia 2011–2013 koskevan ennusteen mukaan kohtalaisen ripeästi mutta hidastuen. Talous saa kurottua umpeen viime taantuman aikaisen pudotuksen tänä syksynä, jolloin bruttokansantuotteen määrä nousee taantumaa edeltäneelle vuoden 2008 huipputasolle.

BOFIT ennustaa BKT:n kasvavan tänä ja ensi vuonna vajaat 4,5 % vuodessa. Vuonna 2013 kasvuvauhti painuu kohti talouden trendikasvua eli alle 4 prosenttiin. Venäjän talouden kehitys on kohtalaisen riippuvainen raakaöljystä, jonka hintaoletus vaikuttaa talouden kasvuennusteeseen. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan oletetaan laskevan ennustejaksolla hieman; vuoden 2011 keskihinnaksi arvioidaan 110 dollaria tynnyriltä ja vuoden 2013 keskihinnaksi 105 dollaria tynnyriltä.

Venäjän tuonti lisääntyy ennusteen mukaan lähivuosina nopeasti, mutta samoin kuin BKT:n kasvun myös tuonnin kasvun ennakoidaan hidastuvan. Kotimaisen kysynnän kasvu lisää vahvasti tuontia, jonka viime ja tämän vuoden nopean lisäyksen arvioidaan olleen osittain etupainoista palautumista viime lamasta. Tuonti kasvaa vielä tänä vuonna lähes 20 %, mutta vuosina 2012–2013 kasvun ennustetaan hidastuvan vajaaseen 10 prosenttiin vuodessa. Tuonnin määrä saavuttaa vuoden 2008 huipputasonsa ensi talvena.

Ennusteen riskit ovat enimmäkseen alasuuntaisia. Kansainvälisen taloustilanteen heikkeneminen voi laskea raakaöljyn ja Venäjän muiden vientihyödykkeiden hintoja ja vähentää jonkin verran Venäjän viennin määrää samoin kuin Venäjälle suuntautuvia pääomavirtoja. Maailmantalouden epävarmuus voi myös saada venäläiset kuluttajat varovaisiksi ja lisätä investoijien kokemaa epävarmuutta, mikä rajoittaisi kotimaista kysyntää. (Ks. BOFIT Venäjä-ennuste.)

BOFIT – Siirtymätalouksien tutkimuslaitos 38
BOFIT Venäjä-tilastot
22.09.2011
Julkaisija: Wosseno Oy Oraspolku 9 00680 Helsinki
Hallinto: Jarkko Pulkkanen puh. 045-1384709
Pietari: Larissa Nikitinskaya +7-950-0186059
Ilmoitusmyynti: puh. 0500-821212 Fax. 09-2722356
Bo-Erik Green GSM 045-673 9455, Timo Romppanen puh. 045-1384702
Riitta Puolakka GSM 045-1309837
Jukka Rossi puh. 040-527 6407, Anneli Päivävaara puh. 045-1384703
Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@kauppatie.com

Copyright © 1993 -2017 Wosseno Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän julkaisun osaa, kuvaa, käännöstyötä tms. ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa hakupalvelimelle tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa.