Hotellit
- pääkaupunkiseutu
- muu Suomi

Ostoksille
Kaupungit ja kunnat

Matkailupalvelut:
Etelä-Suomi
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Savo

Elämysmatkailu
Kalastus

Loma-asunnot
Lomakeskukset

Myytävät kiinteistöt
Myytävät tontit
Myytävät
liikeyritykset

Vuokrattavat
liiketilat


Rakentaminen

Lakiasiat
Palveluja yrityksille

Töitä tarjolla
Yhteystiedot
Mediatiedot


 

Repin-instituutti avaa klassisen taiteen salat

 

Opettajat ovat Pietarin Kuvataideakatemiasta ja oppilaita on ammattitaiteilijoista harrastajiin.

– Hain Repin-instituutin kuvataidekoulutukseen oppiakseni klassisen taiteen maalausmenetelmät. Olin jo monta vuotta maalannut ja pitänyt näyttelyjä, mutta kaipasin korkeatasoista opetusta ja uusia näkökulmia taiteen tekemiseen, kertoo loviisalainen kuvataiteilija Kristina Elo.

Kristina Elo opiskeli kotkalaisessa Repin-instituutissa neljän vuoden ajan, ja uusia näkökulmia ja lisää taitoa tuli: hänen töitään on nyt nähty kahdesti Pariisissa Carrousel du Louvren kansainvälisillä taidemessuilla, ja tänä keväänä hän on mukana Portugalissa BELA Biennial 2012 –yhteisnäyttelyssä.

 
 

Ammattilaisista harrastajiin

Kotkassa kuuden vuoden ajan toiminut Repin-instituutti on Suomessa ainutlaatuinen oppilaitos. Lähin vastaavantyyppinen löytyy Firenzestä.
Repin-instituutti keskittyy klassisen maalaustaiteen opetukseen. Kuvataidekoulutus järjestetään Kotkan kaupungin, Pietarin Kuvataideakatemian, Kymenlaakson kesäyliopiston ja Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahaston kanssa.

Opettajina on Pietarin Kuvataideakatemian professoreja ja opettajia sekä sieltä valmistuneita kuvataiteilijoita. Opiskelu on päätoimista ja opintotukeen oikeuttavaa, ja opinnot luetaan hyväksi yliopisto-opinnoissa.
Opiskelijoita on monenlaisia, koulutetuista ammattitaiteilijoista aina harrastajiin asti.
– Nuorilla on intoa ja ammattitaiteilijat ovat vakaita ja määrätietoisia. Heidän keskinäinen vuoropuhelunsa on tärkeää, projektipäällikkö Aleksandra Hintsala sanoo.
Opetus on yhden lukuvuoden mittainen, mutta monet haluavat jatkaa vielä toisen tai useammankin vuoden ajan. Jatkajille räätälöidään omaa opetusta.

Nyt opiskelijoita on 15, ja heistä noin puolet on jatkajia. Hakuaika instituutin kuvataidekoulutukseen 2012-2013 päättyy 16. toukokuuta.

 
 

Asetelmat alkoivat kiinnostaa
– Ensimmäisen vuoden jälkeen mielenkiintoni klassiseen maalaustyyliin, erityisesti asetelmiin, kasvoi entisestään, Kristina Elo muistelee.
– Neljän vuoden opiskelu Repin-instituutissa antoi ainutlaatuisen mahdollisuuden opiskella ympäristössä, jossa klassisen maalaustaiteen arvostus on korkealla. Koulutus antaa myös erinomaisen tilaisuuden tutustua muihin taiteilijoihin, ja tärkeä osa opiskelua on muilta oppilailta oppiminen.

Kristina Elo pitää arvokkaana asiana sitä, että Pietarin kuvataideakatemian professorit ja opettajat tuovat ammattitaitoisen osaamisensa mukanaan Pietarista ja jakavat sen Kotkassa oppilailleen.
– Mielestäni on hyvä, ettei opetusta tarvitse kyseenalaistaa. Silloin on helppoa vastaanottaa ja omaksua opetusta. Onhan Pietarin Taideakatemialla 250 vuotta vanhat perinteet, Kristina Elo muistuttaa.

Ei ahdeta klassiseen kehykseen

-Vaikka opetamme täällä klassista taidetta, emme halua ahtaa oppilaita klassiseen kehykseen. Minkä taiteen kielen he valitsevatkin, klassisista opinnoista on hyötyä. Tänä päivänä taide voi olla melkein millaista vain, Aleksandra Hintsala sanoo.
Hintsalan haaveena on avata yhteistyömahdollisuuksia eri puolille maailmaa. Muutamat oppilaat ovat lähteneet Pietarin Kuvataideakatemiaan useammaksi viikoksi hakemaan lisäoppia.

Toista vuottaan opiskeleva Niko Lauhkonen piirtää lyijykynällä tutkielmaa ihmisen jalasta. Syksyllä hän on jo muualla: hän aloitta nelivuotisen opiskelun Firenzessä The Florence Academy of Art –oppilaitoksessa.

– Repin-akatemiassa on parasta intensiivinen ja tiivis yhteistyö opettajien ja oppilaiden välillä. Koko ajan saa kritiikkiä ja voi kehittyä nopeasti taiteilijana, Niko Lauhkonen miettii.

Ulla-Maija von Hertzen
Venajan Kauppatie
Julkaisija: Wosseno Oy Oraspolku 9 00680 Helsinki
Hallinto: Jarkko Pulkkanen puh. 045-1384709
Pietari: Larissa Nikitinskaya +7-950-0186059
Ilmoitusmyynti: puh. 0500-821212 Fax. 09-2722356
Bo-Erik Green GSM 045-673 9455, Timo Romppanen puh. 045-1384702
Riitta Puolakka GSM 045-1309837
Jukka Rossi puh. 040-527 6407, Anneli Päivävaara puh. 045-1384703
Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@kauppatie.com

Copyright © 1993 -2017 Wosseno Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän julkaisun osaa, kuvaa, käännöstyötä tms. ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa hakupalvelimelle tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa.