Hotellit
- pääkaupunkiseutu
- muu Suomi

Ostoksille
Kaupungit ja kunnat

Matkailupalvelut:
Etelä-Suomi
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Savo

Elämysmatkailu
Kalastus

Loma-asunnot
Lomakeskukset

Myytävät kiinteistöt
Myytävät tontit
Myytävät
liikeyritykset

Vuokrattavat
liiketilat


Rakentaminen

Lakiasiat
Palveluja yrityksille

Töitä tarjolla
Yhteystiedot
Mediatiedot


 

Kirja Pekka Sutelan merkkipäivän kunniaksi

Arvostetun Venäjän talouden tutkijan Pekka Sutelan 60-vuotismerkkipäivän kunniaksi on julkaistu kirja From Soviet Plans to Russian Reality. Teoksessa kahdeksan maailman eturivin Venäjä-tutkijaa tarkastelee Venäjän taloutta ja yhteiskuntaa.

Juhlakirjan artikkeleita yhdistävä teema on talouden ja politiikan kietoutuminen yhteen. Kahdessakymmenessä vuodessa kylmän sodan aikaisesta suurvallasta on tullut yksi maailman suurista kehittyvistä talouksista. Onko Venäjästä tullut normaali maa? Kirjan artikkelit maalaavat kuvan markkinataloudesta, jolla on monia omintakeisia piirteitä. Politiikan ja talouselämän läheiset suhteet vaikuttavat esimerkiksi Venäjän talouden rakenteeseen, talouspolitiikkaan sekä kykyyn kehittää aidosti uusia, innovatiivisia tuotteita.

Kirjan avaavassa artikkelissa "Revising Russia's Financial Crash of 1998"Anders Åslund (Peterson Institute for International Economics) palaa Venäjän vuoden 1998 talouskriisiin ja sen syihin. Åslund tuo esiin, että vuonna 1998 Venäjän valtio ajautui maksukyvyttömyyteen nimenomaan vuosia jatkuneen holtittoman talouspolitiikan ja siitä seuranneen velkaantumisen takia. Kansainvälisten rahoituslaitosten merkitys oli hyvin vähäinen, koska Venäjän talouspolitiikassa ei noudatettu näiden laitosten neuvoja. Tämä on hyvä muistaa, kun pohditaan uusinta, vuosien 2008-2010 talouskriisiä ja sen vaikutuksia Venäjällä.

Padma Desai (Columbia University) tarkastelee tuoreimman talouskriisin syntyä Venäjällä ja tuo esiin muun muassa maan talouden raaka-aineriippuvuuden. Tällä kertaa Venäjän julkinen talous oli erinomaisessa kunnossa, vaihtotase ylijäämäinen ja valuuttavaranto maailman kolmanneksi suurin, mutta silti talous supistui tuntuvasti. Miksi näin kävi?

Vladimir Mau (Russian Academy of National Economy) tarkastelee valtion roolia yhteiskunnassa. Mau muistuttaa, että julkisen vallan merkitys ja toimintatavat ovat hyvin erilaisia yhteiskunnan eri kehitysvaiheissa. Innovaatiotaloutta tavoitteleva jälkiteollinen yhteiskunta vaatii joustavaa, ennakoitavaa ja vain kevyesti säätelevää julkista sektoria. Niinpä esiin nouseekin kysymys, onko talouden todellinen uudistaminen mahdollista ilman poliittisen järjestelmän uudistamista? Mau tarjoaa paljon ajateltavaa Venäjän talouden ja politiikan kehitystä seuraaville.

Kirjaan ovat kirjoittaneet myös Masaaki Kuboniwa (Hitotsubashi University), Steven Rosefielde (University of North Carolina), Clifford G. Gaddy (Brookings), Barry W. Ickes (Pennsylvania State University) sekä Jouko Rautava ja Iikka Korhonen (Suomen Pankki). Kirjan ovat toimittaneet Iikka Korhonen ja Laura Solanko Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksesta. Kirjan julkaisija on WSOYpro Oy.

http://www.suomenpankki.fi
Julkaisija: Wosseno Oy Oraspolku 9 00680 Helsinki
Hallinto: Jarkko Pulkkanen puh. 045-1384709
Pietari: Larissa Nikitinskaya +7-950-0186059
Ilmoitusmyynti: puh. 0500-821212 Fax. 09-2722356
Bo-Erik Green GSM 045-673 9455, Timo Romppanen puh. 045-1384702
Riitta Puolakka GSM 045-1309837
Jukka Rossi puh. 040-527 6407, Anneli Päivävaara puh. 045-1384703
Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@kauppatie.com

Copyright © 1993 -2017 Wosseno Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän julkaisun osaa, kuvaa, käännöstyötä tms. ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa hakupalvelimelle tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa.