Hotellit
- pääkaupunkiseutu
- muu Suomi

Ostoksille
Kaupungit ja kunnat

Matkailupalvelut:
Etelä-Suomi
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Savo

Elämysmatkailu
Kalastus

Loma-asunnot
Lomakeskukset

Myytävät kiinteistöt
Myytävät tontit
Myytävät
liikeyritykset

Vuokrattavat
liiketilat


Rakentaminen

Lakiasiat
Palveluja yrityksille

Töitä tarjolla
Yhteystiedot
Mediatiedot 

Kaupan aukioloajat

Kaupan aukioloajat vapautuivat 1.1.2016 alkaen.

Vuoden 2016 alusta lähtien myymälät saavat olla vapaasti auki viikonpäivästä ja myymälän koosta tai sijainnista riippumatta. Presidentti vahvisti vanhan aukiololain kumoamisen 30.12.2015. Uudistus poistaa myös velvollisuuden aukiolon poikkeuslupien hakemiseen. Monet kaupan alan yritykset ovat ilmoittaneet laajentavansa aukioloaan heti tammikuussa. Oman kaupan aukiolo kannattaa tarkistaa esimerkiksi myymälän verkkosivuilta.

Kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä toimivan pienyrittäjän oikeus pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa kuitenkin säilyy ennallaan. Tätä koskeva säännös siirretään sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin.

Elinkeinonharjoittaja voi jatkossa päättää vapaammin, milloin hän pitää liikkeensä auki. Uudistus on esimerkki sellaisesta mahdollistavasta sääntelystä, joka ei perustu lainsäätäjän käskyihin ja kieltoihin vaan elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä edistävään joustavaan toimintatapaan.

Uudistus parantaa perinteisen kaupan kilpailukykyä suhteessa verkkokauppaan. Uudistuksen arvioidaan lisäävän kaupan alan yritysten valmiutta tarjota työtunteja nykyisille työntekijöille ja valmiutta palkata uusia koko- ja osa-aikaisia työntekijöitä. Samalla paranevat kuluttajien mahdollisuudet asioida kaupan toimipisteissä heille itselleen sopivina aikoina.

Uudistus myös poistaa kaupoilta ja hiusalan yrittäjiltä toistuvan velvollisuuden poikkeuslupien hakemiseen.

Vähittäiskauppoja sekä parturi- ja kampaamoliikkeitä koskevat aukiolosäännökset ovat olleet vaikeaselkoisia ja sekavia. Sallittu aukiolo on ollut riippuvainen mm. myymälän toimialasta, myytävistä tuotteista, myymälän sijainnista, pinta-alasta, kellonajasta ja kalenterikuukaudesta. Myös kirkollisista ja muista juhlapäivistä johtuneet poikkeukset ovat lisänneet sekavuutta ja aiheuttaneet epätietoisuutta, milloin vähittäiskaupan palveluja on ollut saatavissa.

Rajoitukset asettivat erityyppiset ja -kokoiset liikkeet epätasa-arvoiseen asemaan, mikä ei ollut kilpailuneutraliteetin ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta perusteltua.

Tämä lainsäädäntö oli voimassa 31.12.2015 asti:

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain (liikeaikalaki) mukaan vähittäiskauppaa sai harjoittaa seuraavasti:

  • arkisin maanantaista perjantaihin klo 7 - 21
  • lauantaisin klo 7 - 18
  • sunnuntaisin klo 12 - 18 paitsi isänpäivän ja jouluaaton välisenä aikana klo 12 - 21.

Uudenvuodenaattona ja vapun aattona kaupat tuli sulkea klo 18 ja joulu- ja juhannusaattona klo 12. Kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäivänä ja itsenäisyyspäivänä vähittäiskauppaa ei saanut harjoittaa.

Laki ei koskenut sellaisia päivittäistavarakauppoja, joiden vakituisessa liiketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, muutoin kuin juhlapäivien aukioloaikojen osalta. Alle 400 neliömetrin päivittäistavaramyymälöissä sai kuitenkin harjoittaa myyntiä enintään 4 tunnin ajan klo 8-18 välisenä aikana viimeisenä peräkkäin sattuvista kirkollisista juhlapäivistä.

Laki ei myöskään koskenut mm. apteekkeja, kioskikauppaa tai siihen verrattavaa kauppaa, autokauppaa, markkina- ja torikauppaa, myymäläautoja ja muuta liikkuvaa kauppaa, haja-asutusalueiden kauppoja (asemakaavalla vahvistetun kaupungin, kuntakeskuksen tai muun siihen rinnastettavan tiiviin asutuksen ulkopuolella sijaitsevat ns. kyläkaupat) eikä ennen 1.12.2009 toimintansa aloittaneita haja-asutusalueiden kauppojen suuryksiköitä kuten hypermarketit ja tavaratalot tai vaikutuksiltaan suuryksikköön verrattavissa olevia myymäläkeskittymiä kuten kauppakeskukset, hypermarketkeskukset, ostoskeskukset ja kauppiastavaratalot.

Huoltoasemalta tapahtuvan kioskikaupan myyntipinta-ala sai olla enintään 400 neliömetriä. Muussa tapauksessa huoltoasemalta tapahtuva kauppa kuului normaalin vähittäiskaupan aukioloja koskevan sääntelyn piiriin.

Poikkeusaukioloon esimerkiksi juhlapäivinä tuli hakea erikseen poikkeuslupaa aluehallintovirastolta.

LÄHDE: Päivittäistavarakauppa ry
Julkaisija: Wosseno Oy Oraspolku 9 00680 Helsinki
Hallinto: Jarkko Pulkkanen puh. +358-9-2722780, 045-1384709
Pietari: Larissa Nikitinskaya +7-950-018-6059
Ilmoitusmyynti: puh. 09-2722780, 0500-821212 Fax. 09-2722356
Tuija Toivonen GSM 050-3558981,
Bo-Erik Green GSM 045-673 9455, Timo Romppanen puh. 045-1384702
Jarmo Jyrkinen puh. 041-7497112, Riitta Puolakka GSM 045-1309837
Jukka Rossi puh. 040-527 6407, Anneli Päivävaara puh. 045-1384703
Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@kauppatie.com

Copyright © 1993 -2016 Wosseno Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän julkaisun osaa, kuvaa, käännöstyötä tms. ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa hakupalvelimelle tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa.