Hotellit
- pääkaupunkiseutu
- muu Suomi

Ostoksille
Kaupungit ja kunnat

Matkailupalvelut:
Etelä-Suomi
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Savo

Elämysmatkailu
Kalastus

Loma-asunnot
Lomakeskukset

Myytävät kiinteistöt
Myytävät tontit
Myytävät
liikeyritykset

Vuokrattavat
liiketilat


Rakentaminen

Lakiasiat
Palveluja yrityksille

Töitä tarjolla
Yhteystiedot
Mediatiedot


Matkustajia koskevia tuonti- ja vientirajoituksia

Huumausaineet

Tuonti ilman lupaa kielletty.

Radioaktiiviset aineet

Tuonti ilman lupaa kielletty.

Lääkkeet

Eta-maista (=EU-maat sekä Norja, Islanti ja Liechtenstein) lääkevalmisteita sekä lääkelain (395/1987) 21 a §:n tarkoittaman rekisteröinnin piiriin kuuluvia homeopaattisia ja antroposofisia valmisteita saa tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä korkeintaan yhden vuoden ja Etaan kuulumattomista maista korkeintaan kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.  Tarvittaessa tulee pystyä osoittamaan, että lääkevalmiste on tarkoitettu matkustajan omaan lääkitykseen. Reseptilääkkeestä tämä osoitetaan reseptillä tai lääkärintodistuksella, jonka tulee olla mukana Suomeen saavuttaessa. Huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta saa tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä Schengen-valtiosta (Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska) korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän. Tuonti edellyttää, että matkustaja voi esittää Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen (E 3/1995) 75 artiklan 2 kappaleen mukaisen todistuksen tietyn kauppanimen omaavan lääkevalmisteen maahantuontiin. Todistuksen ja lääkevalmisteen oston perusteena olevan lääkemääräyksen tulee olla annettu lääkevalmistetta tuovan henkilön pääasiallisessa asuinvaltiossa.  Muusta kuin Schengen-valtiosta saa tuoda huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän.

Elävät eläimet

Matkustajan mukana tuomana lemmikkinä pidetään lemmikkieläintä, jota ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle. Tuonti katsotaan kaupalliseksi, jos eläin on tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle tai jos eläin lähetetään Suomeen ilman mukana seuraavaa luonnollista henkilöä tai jos kolmannesta maasta saapuva matkustaja tuo kuusi tai sitä useamman eläimen. Määrärajoitus ei koske tuontia Andorrasta, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista.

Koirat, kissat, fretit ja hillerit

Tunnistusmerkintä

Eläimen on oltava tunnistusmerkitty mikrosirulla tai selkeästi luettavalla tatuoinnilla. Jos mikrosiru ei ole ISO 11784 -standardin tai ISO 11785 -standardin liitteen A mukainen, eläimen tuojalla tulee olla mikrosirun lukemiseen tarvittava laite. Eläimen tulee olla tunnistusmerkitty ennen raivotautirokotuksen antamista.

Lemmikkieläinpassi

Eläimen mukana on oltava lemmikkieläintodistus, ns. lemmikkieläinpassi, jossa on eläimen tunnistusta koskevat tiedot sekä eläinlääkärin merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta ja ekinokokkoosilääkityksestä. Lemmikkieläinpassia käytetään EU-maissa. Muista maista tuotaessa käytetään vastaavat tiedot sisältävää eläinlääkärin todistusta. Todistukseen on liitettävä alkuperäiset (tai varmennetut kopiot) rokotustodistuksista.  Jos rokotustodistus on annettu ennen 1.10.2004 ja eläin sen mukaan täyttää edellä kuvatut vaatimukset, rokotustodistusta voidaan käyttää sen voimassaoloajan.

Raivotautirokotus

Eläimen on oltava rokotettu raivotautia vastaan kansainvälisen standardin (WHO) mukaisella inaktivoidulla rokotteella. Raivotautirokotus tulee antaa ja uusia rokotteen valmistaneen laboratorion suositusten mukaan. Eläinlääkäri merkitsee rokotuksen viimeisen voimassaolopäivän lemmikkieläinpassiin (tai rokotustodistukseen). Suomeen ei saa tuoda rokottamattomia pentuja.

Ekinokokkoosia koskevat vaatimukset

Kissalla tai koiralla on oltava eläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että eläimelle on enintään 30 vuorokautta ennen sen saapumista Suomeen annettu asianmukainen annos pratsikvanteelia sisältävää, asian­omaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä ekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Todistuksesta on ilmettävä eläimen omistaja ja eläimen tietojen lisäksi myös lääkkeen nimi, annostus ja antotapa. Heisimatolääkitystä ei vaadita suoraan Ruotsista, Norjasta (muualta kuin Huippuvuorilta), Yhdistyneistä Kuningaskunnista tai Irlannista tuotavilta kissoilta tai koirilta eikä myöskään Yhdysvalloista, Kanadasta ja Sveitsistä tuotavilta, alle 12-viikkoisilta pennuilta. Alle kolmen kuukauden ikäisiltä eläimiltä ei vaadita heisimatolääkitystä, jos ne tuodaan EU-maista tai Norjasta. Heisimatolääkitysvaatimus ei koske alle 24 tuntia kestäviä ulkomaanmatkoja. Tarkempia tietoja ja ohjeita lemmikkien maahantuonnista, rabiesvapaista maista ja maista, joissa tartuntariski on pieni, MMM:n Internet-sivulta http://www.mmm.fi/.

Kanit ja jyrsijät

Kaneja ja muita jyrsijöitä, kuten marsuja, hamstereita, rottia, hiiriä jne. saa tuoda ilman MMM:n lupaa ja muita eläinlääkinnällisiä todistuksia EU:n alueelta sekä seuraavista maista: Australia, Bulgaria, Grönlanti, Islanti, Kanada, Kroatia, Norja, Romania, Sveitsi, Uusi-Seelanti, ja Yhdysvallat.

Muista maista saa tuoda vain MMM:n tuontiluvalla ja tuontiluvan ehdoin. Lisätiedot: MMM:n elintarvike- ja terveysosasto, puh. (09) 1605 3387 tai (09) 1605 3382.

Linnut

Lintuja voi tuoda vain MMM:n tuontiluvalla ja tuontiluvan ehdoin. Lisätietoja MMM:n elintarvike- ja terveysosastolta, puh. (09) 1605 3387 tai (09) 1605 3382.

Kilpikonnat, sammakkoeläimet, matelijat ja akvaariokalat

Kilpikonnia, sammakkoeläimiä, matelijoita ja akvaariokaloja saa tuoda ilman MMM:n tuontilupaa ja muita eläinlääkinnällisiä todistuksia (ks. uhanalaiset eläimet).

Muut eläimet

Muiden eläinten tuontiin liittyvistä eläinlääkinnällisistä ehdoista saa tietoja MMM:n elintarvike- ja terveysosastolta, puh. (09) 1605 3387 tai (09) 1605 3382.

Uhanalaiset eläimet ja kasvit ja niistä saatavat tuotteet

Uhanalaisten eläinlajien ja niistä saatavien tuotteiden tuonti ja vienti on luvanvaraista. CITES-tuontiluvan tarvitsevat mm. villien kissaeläinten, susien ja karhujen turkikset, norsunluu, petolinnut, papukaijat, korallit, monet matelijat ja niistä saatavat tuotteet. Myös uhanalaisten kasvilajien ja niistä saatavien tuotteiden tuonti ja vienti on luvanvaraista. CITES-tuontiluvan tarvitsevat mm. orkideat ja kaktukset. EU:n alueelta tuotaessa riittää tuontiluvan tai jälleenvientitodistuksen kopio tai erillinen EU:n CITES-todistus. Lisätiedot: ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9371, ja Suomen ympäristökeskus, puh. (09) 4030 0721.

Kasvit

Tuonti EU-maista

EU-maista (ml. Azorit ja Madeira) voi tuoda kasveja, kasvinosia ja muita kasvituotteita, kuten hedelmiä, vihanneksia ja siemeniä omaan käyttöön ilman määrärajoituksia. Luonnonvaraisten kasvien tuonti vaatii kuitenkin Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) luvan. Peruna tarvitsee kasvinsuojelurekisterinumeron ja tulipoltteen* isäntäkasvi ZP (suoja-alue) -kasvipassin. Havukasvien ja -tuotteiden tuontia Portugalista on rajoitettu.

Tuonti EU:n ulkopuolelta muualta Euroopasta

EU:n ulkopuolelta muualta Euroopasta (ml. Kanarian saaret) ei saa tuoda tulipoltteen* isäntäkasveja, ruoka- ja siemenperunaa, luonnonvaraisia kasveja, paitsi niiden siemeniä, hedelmiä ja marjoja, eikä maa-ainesta (peltomultaa), kompostia ja lantaa. Muita kasveja ja kasvituotteita voi ilman terveystodistusta tuoda omaan käyttöön seuraavasti:

       5 taimitarhakasvia multapaakkuineen (mm. puita, pensaita ja perennoja)
       5 ruukkukukkaa ja viherkasvia multaruukkuineen paitsi krysanteemia ja neilikkaa
       3 kiloa kukkasipuleita, -mukuloita ja -juurakoita
       3 kiloa tuoreita sitrushedelmiä
       2 kiloa siemeniä
       leikkokukkia, myös kukkakimppuja, hautaseppeleitä ja -vihkoja omaan tarpeeseen
       2 m³ mäntypolttopuuta
       muita kasvituotteita, jotka eivät vaadi terveystodistusta.

Tuonti Euroopan ulkopuolelta

Euroopan ulkopuolelta (ml. Turkki ja Kypros) voi tuoda kasvinosia, kuten leikkokukkia (paitsi krysanteemia ja neilikkaa sekä Thaimaasta orkideaa) ja siemeniä sekä sellaisia kasvituotteita (kuten vihanneksia), jotka eivät vaadi terveystodistusta. Ruukkukukkien, viher- ja akvaariokasvien sekä taimitarhakasvien tuonti vaatii terveystodistuksen. Luonnonvaraisten kasvien (paitsi siementen), tulipoltteen* isäntäkasvien, maa-aineksen ja perunan tuonti on kielletty. Muu kasvien, kasvinosien ja kasvituotteiden tuonti edellyttää vientimaan kasvinsuojeluviranomaisen antamaa kasvien terveystodistusta ja kasvintarkastusta Suomen tullissa. Lisätiedot: KTTK, puh. (09) 576 5111. * Tulipoltteen isäntäkasvit: Tuomipihlajat (Amelanchier spp.) ruusukvittenit (Chænomeles spp.), tuhkapensaat (Cotoneaster spp.), orapihlajat (Cratægus spp.), kvittenit (Cydonia spp.), japaninmispelit (Eriobotrya spp.), omenapuut (Malus spp.),  mispelit (Mespilus spp.), Photinia davidiana, tulimarjat (Pyracantha spp.), päärynäpuut (Pyrus spp.) ja pihlajat (Sorbus spp.).

Ampuma-aseet ja -tarvikkeet

Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sekä aseen osien siirtoon ja tuontiin Suomeen yksityistä tarkoitusta varten mistä tahansa maasta, myös EU:n alueelta, liittyy rajoituksia. Rajoituksia sovelletaan myös kaasusumuttimiin.

Kulttuuriesineet

Vienti toiseen EU-maahan

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden esineiden vientiin tarvitaan vientilupa. Kulttuurihistoriallisia esineitä ovat suomalaista alkuperää olevat, 50- 100 vuotta vanhat taideteokset ja taideteollisuuden ja taidekäsityön tuotteet ja muu suomalainen esineistö sekä ulko­mailla valmistetut esineet, jos ne ovat olleet Suomessa vähintään 50 vuotta. Vientilupa tarvitaan esineen iästä riippumatta myös silloin, kun kyseessä on kansalliseen historiaan ja merkkihenkilöihin liittyvä esine, arvokas käsikirjoitus tai tieteellisesti merkittävä kokoelma. Vientilupia myöntävät Museovirasto, Valtion taidemuseo, Pohjanmaan museo (Vaasa), Sotamuseo, Pietarsaaren kaupunginmuseo, Turun maakuntamuseo,  K. H. Renlundin museot (Kokkola), Pohjois-Pohjanmaan museo (Oulu), Satakunnan museo (Pori), Tornionjokilaakson maakuntamuseo (Tornio), Kansallisarkisto ja maakunta-arkistot.

Vienti EU:n ulkopuolelle

EU-asetuksen mukainen lupa on haettava esineille, jotka ylittävät asetuksessa määritellyt ikä- ja arvorajat. Vientiluvan myöntää Museovirasto. Muille esineille tarvitaan Suomen maastavientilainsäädännön mukainen lupa, kuten on selostettu kohdassa Vienti toiseen EU-maahan. Lisätietoja saa Museovirastosta, puh. (09) 40 501. Tullin Internet-sivuilla (www.tulli.fi)

Tiedot: Tullin Internet-sivut www.tulli.fi
Julkaisija: Wosseno Oy Oraspolku 9 00680 Helsinki
Hallinto: Jarkko Pulkkanen puh. 045-1384709
Pietari: Larissa Nikitinskaya +7-950-0186059
Ilmoitusmyynti: puh. 0500-821212 Fax. 09-2722356
Bo-Erik Green GSM 045-673 9455, Timo Romppanen puh. 045-1384702
Riitta Puolakka GSM 045-1309837
Jukka Rossi puh. 040-527 6407, Anneli Päivävaara puh. 045-1384703
Sähköpostiosoitteet: nimi.sukunimi@kauppatie.com

Copyright © 1993 -2017 Wosseno Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.
Mitään tämän julkaisun osaa, kuvaa, käännöstyötä tms. ei saa jäljentää, kopioida, tallentaa hakupalvelimelle tai levittää ilman julkaisijan kirjallista lupaa.